Foredragsholdere

Vi publiserer flere foredragsholdere fortløpende.

 
 

Kate Darling

0_ISzIpzJzj-g-r2pW.jpg

Kan roboter føle empati? Hva skjer hvis roboter benyttes i tortur og krigføriong? Kan roboter lære oss å bli mer menneskelige? Dette er noe av det Dr. Kate Darling, forsker ved MIT (Massachusetts Institute of Technology), er opptatt av å finne svar på. Hun er en av verdens fremste eksperter på ny teknologi og etikk. Hennes forskning ser på hvordan kunstig intelligens og roboter påvirker samfunnet, og hun stiller krevende spørsmål til både politikere, ingeniører og bedriftseiere om vi har full oversikt over hvilke samfunnsverdier som står på spill i den digitale revolusjonen. Gjennom forskning og eksperimenter ser hun på interaksjonen mellom roboter og mennesker. Hun er også en fremragende formidler og trekkes frem av blant annet Forbes som teknologiforskere som er verdt å lytte til.  

Erna Solberg

Solberg har selv ledet Regjeringens arbeid med digitalisering, og vil innlede A-Tech 2018.